Regulamin

Regulamin sklepu

Regulamin świadczenia usług sklepu COSMOBOX.pl

COSMOBOX.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Jarosław Koźlarek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą COSMOBOX z siedzibą w Koninie przy ul. Poznańskiej 158, 62-510, wpisaną do CEIDIG. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie COSMOBOX.pl.

Postanowienia wstępne
1. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług handlowych za pośrednictwem sklepu internetowego COSMOBOX, zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

2. Wszystkie ceny są cenami w złotych polskich / Euro i zawierają podatek VAT.

3. Płatności za zakupione towary można dokonać:
– gotówką przy odbiorze zamówienia u przedstawiciela operatora pocztowego lub firmy kurierskiej
– przez wpłatę na konto bankowego Sprzedawcy przed wysłaniem zamówionego towaru
– gotówką przy odbiorze osobistym
– kartą kredytową / płatniczą w systemach płatniczych w trakcie składania zamówienia.
4. Z zastrzeżeniem szkody wyrządzonej umyślnie, Kupujący ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki oraz szkody powstałe po stronie Sprzedawcy, Kupującego lub innej osoby, związane lub wynikające z następujących zdarzeń:
– naruszenia przez Kupującego jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu
– udostępnienia loginu lub / i hasła do Sklepu Internetowego podmiotom do tego nieuprawionym
– niewłaściwego korzystania przez Kupującego ze Sklepu Internetowego, w szczególności korzystania z niego w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem oraz funkcjonalnością
– nieznajomością przez Kupującego przepisów prawa lub wykorzystania przez Kupującego zakupionego towaru do działalności sprzecznej z prawem lub dobrymi obyczajami.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania, bez uprzedzenia, ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach Sklepu Internetowego.

ZAMÓWIENIA

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, zakupu w drodze internetowej m.in. materiałów pirotechnicznych dokonywać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie. W celu weryfikacji prosimy o podanie, przy rejestracji konta, nr Pesel osoby dokonującej zakupu lub datę urodzenia. Państwa dane zostaną wykorzystane wyłącznie do weryfikacji osoby Kupującej i nie zostaną wykorzystane w innym celu. W przypadku kiedy dane nie zostaną podane przez Kupującego lub ich treść budzi wątpliwości co do ich prawdziwości, zamówienie zostanie anulowane.
 2. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych po dniu złożenia zamówienia (nie dotyczy towarów o statusie „niedostępny”, „na zamówienie”, „informacja telefoniczna”). W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu realizacji zamówienia do 14 dni roboczych. O każdym przedłużeniu tego terminu Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Kupującego, a Kupujący ma prawo potwierdzić aktualność zamówienia lub je anulować.
 4. Zamówione towary dostarczamy za pośrednictwem wybranych operatorów pocztowych i firm kurierskich.
 5. Płatności za zakupione towary można dokonać: przy odbiorze zamówionych towarów u kuriera, przez wpłatę na konto przed wysłaniem zamówionego towaru, gotówką przy odbiorze osobistym, kartą kredytową / płatniczą w systemach płatniczych.
 6. Koszty przesyłki pokrywane są przez Kupującego.

ZWROTY, REKLAMACJE

 1. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 r.,” O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” klient może zrezygnować z produktu zakupionego w sklepie internetowym COSMOBOX.pl w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, bez podawania przyczyny.
 2. W przypadku zwrotu towar musi spełniać kolejne warunki: nie był używany, nie został zniszczony, jest kompletny.
 3. Towar należy odesłać wraz z dowodem zakupu, numerem zamówienia, opisanym powodem reklamacji i informacją o numerze konta, na jakie należy przelać zwracane pieniądze.
 4. Koszt wysyłki pokrywa w całości klient.
 5. COSMOBOX nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
 6. Zwrot należnej kwoty nastąpi w przeciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.
 7. Jeżeli klient otrzyma uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem towar, powinien odesłać go przesyłką pocztową, wraz z notatką dotyczącą reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatruje się w przeciągu 4 dni roboczych, licząc od dat wpłynięcia. Zwrot należnej kwoty nastąpi w przeciągu 7 dni roboczych od momentu rozpatrzenia reklamacji.
 8. W przypadku towarów uszkodzonych lub niezgodnych z zamówieniem koszty wysyłki pokrywa Sprzedający.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest: Jarosław Koźlarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą COSMOBOX (adres prowadzenia działalności: ul: Poznańska 158 62-510 Konin) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP , REGON , adres poczty elektronicznej: biuro@cosmobox.pl.
 2. Klient poprzez akceptację regulaminu wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
 3. Dane osobowe są wykorzystywane do sprawdzenia wieku Klienta w celu weryfikacji możliwości zakupu materiałów pirotechnicznych.

PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Złożenie zamówienia traktowane jest jako równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem
 2. Firma COSMOBOX nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z powodu nieprawidłowego użytkowania materiałów pirotechnicznych.